Leerstijlen van kolb thesisWanneer men spreekt over ‘leerstijlen’, spreekt men over de manier van leren die een persoon
bij voorkeur of van nature toepast. Elk individu heeft de voorkeur om een opdracht of taak in een bepaalde volgorde of op een bepaalde manier uit te voeren. De leercyclus van Kolb (1984) is
een zeer bekende theorie over leerstijlen.

Kolb spreekt over een leercyclus; een viertal opeenvolgende stappen/fases die naar voren komen wanneer een student leert. Het model bestaat uit twee assen, die vier kwadranten vormen. De ene as richt zich op leren vanuit de theorie (abstract conceptualiseren) en leren vanuit de praktijk (concreet ervaren). De andere as richt zich op actief leren (actief experimenteren) en reflectief leren (reflectief observeren).

Leerstijlen van kolb thesis

leerstijlen van kolb thesis

Media:

leerstijlen van kolb thesisleerstijlen van kolb thesisleerstijlen van kolb thesisleerstijlen van kolb thesis